Terminės kasos juostos

ES gaminamas ir platinamas terminis popierius atitinka 2016 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/2235, kuriuo dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas.
Dokumentą galite pasiskaityti, šiuo adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R2235
Tai reiškia, kad šiuo metu visas terminis popierius yra gaminamas nenaudojant bisfenolio A (dažnai rašoma non-BPA arba BPA free), taip pat yra terminio popieriaus rūšių pagamintų nenaudojant fenolio priedų (non-phenol paper).

Rodoma 1–12 iš 55 rezultatų