Terminis popierius

Terminiams spausdintuvams reikia specialaus – atspausdavimo – popieriaus. Šnekamojoje kalboje šis dažniausiai vadinamas terminiu arba „termo“ popieriumi. Visi atspaudavimo popieriai turi specialų šilumai jautrų sluoksnį, kuris reaguoja į ją sudarydamas norimo spalvos vaizdą. Spausdinant ant šio popieriaus, vienspalvis vaizdas gaunamas, kai šiluminė energija veikia jame esančius spalvą formuojančius elementus, kurių svarbiausi du: bespalvė dažančioji medžiaga ir ryškalai.

Termininio spausdintuvo pagrindinės dalys – terminė galvutė ir prieš laikrodžio rodyklę besisukantis velenėlis. Spausdinimo kokybė priklauso nuo gero galvutės ir atspaudimo popieriaus kontakto, kurį užtikrina pagrindinis velenėlis. Taip pat svarbi galvutės priežiūra. Terminio spausdintuvo galvutė sudaryta iš daugybės miniatiūrinių kaitinimo elementų, išdėstytų išilgai jos spausdinimo pločio. Kiekvienas spausdinimo elementas yra elektroniškai kontroliuojmas, kad tam tikru momentu perduotų reikalingą energijos kiekį į reikiamą vietą. Taip sukuriami atskiri taškai, o jų visuma ir suformuoja galutinį vaizdą: tekstą, grafikus, piešinius, brūkšninius kodus ir kt. Kai terminio spausdintuvo galvutė įkaitina popieriaus paviršių, dažomoji medžiaga ir ryškalai pradeda lydytis ir reaguoja tarpusavyje. Cheminė reakcija keičia dažančiosios medžiagos molekulinę struktūrą. Taip atsiranda vaizdas.

ES gaminamas ir platinamas terminis popierius atitinka 2016 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/2235, kuriuo dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE ).

Dokumentą galite pasiskaityti, šiuo adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R2235

Tai reiškia, kad šiuo metu visas terminis popierius yra gaminamas nenaudojant bisfenolio A (dažnai rašoma non-BPA arba BPA free), taip pat yra terminio popieriaus rūšių pagamintų nenaudojant fenolio priedų (non-phenol). ES teritorijoje gaminti, parduoti, importuoti terminį popierių, kurio sudėtyje yra BPA, draudžiama.