Norway grants

Norway grants

INOVATYVIOS APLINKAI PALANKIOS TECHNOLOGIJOS DIEGIMAS UAB „INČAS“ VEIKLOJE LT07-1-EIM-K05-007

2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“  informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Projekto tikslas:  įmonės darbo našumo didinimas, kompiuterizuojant ir pilnai automatizuojant gamybos procesus.

Veikla: įgyvendinant projektą, siekiame įsigyti pilnai automatinę spausdinimo, popieriaus pjovimo, ritinėlių vyniojimo ir pakavimo liniją su galimybe gaminti ritinėlius be šerdžių vieno technologinio proceso metu.

Projekto vertė: 518657,40 eurų, iš jų skirtas finansavimas 358468,70 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 07 03 – 2024 04 30.

Projekto vykdytojas: UAB „Inčas“.

Projekto partneris: Greisen, AS.

Projektas finansuojamas  Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Plačiau skaitykite inch.paper.lt/